Каталог на компетенции

Осигуряване на развъждане и заплождане

Специфична

Описание

Прилага усърдно методите на развъждане като преценява животните по произход и потомство и извършва изкуствен отбор и подбор. Съобразява схемата за хранене на женските животни и мъжките разплодници преди заплождане като взема предвид специфичните им нужди от храна. Правилно определя признаците за разгоненост на животните и предприема методите за извършването на осеменяване.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква