Каталог на компетенции

Грижа за храненето на животните

Специфична

Описание

Преценява и подготвя старателно фуражите за хранене на животни и птици като изчислява нормите за хранене и хранителната стойност на фуражите при съставяне на хранителни дажби и смески за различните видове животни. Разпределя равномерно фуража в яслите или местата за хранене като използва по предназначение фуражораздаващо ремарке или фуражен миксер. Подбира внимателно подходящи фуражи и определя техните количества в дажбите за млади животни на различна възраст и с различна жива маса. При отбиване на младите животни се съобразява с особеностите на хранене през преходния период от млечна към суха храна.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква