Каталог на компетенции

Гъвкавост

Преносима

Описание

Адаптира своите знания, умения и начина си на работа към променящите се работни ситуации, като следи новостите в областта на работа. Проактивно търси и намира актуална информация, свързана с прилагането на нови технологии, препарати, машини и инструменти в животновъдството.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Поддръжка на машини и съоръжения
  • Производство
  • Транспорт, складиране и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква