Каталог на компетенции

Извършване на планови или аварийни ремонти

Специфична

Описание

Спазва технологичната последователност и изисквания за качество при извършване на планови или аварийни ремонти. Анализира причините за появата на дефекти. Прецизно подбира необходимите средства и материали в зависимост от вида на ремонта. Документира точно извършените ремонтни дейности.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква