Каталог на компетенции

Управление на корабни двигатели и системи

Специфична

Описание

В съответствие с експлоатационните изисквания и установените правила и процедури, управлява хода на главните двигатели (пара, газ или дизелово гориво), хладилни системи и всякакви други съоръжения в двигателната система на кораба. Спазвайки технологичните правила и международните  стандарти за изпълнение на ходова вахта, пуска в действие, въвежда в режим, експлоатира и спира корабните системи и оборудване.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква