Каталог на компетенции

Наблюдение на параметрите на работещите корабни механизми

Специфична

Описание

Извършва обичайните задачи по поддръжка на всички системи на корабните двигатели; осъществява мониторинг на двигателите, за да се гарантира, че те функционират в рамките на стандартните параметри. Внимателно следи и анализира  работните параметри на механизмите по време на ходова вахта и дежурство на пристанище. Контролира, адекватно регулира и докладва при промяна на работните параметри. Документира показанията на индикаторите и предприетите действия при отклонение.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква