Каталог на компетенции

Диагностика на корабни механизми и системи

Специфична

Описание

Прилага правилната технологична последователност и изисквания при осъществяването на предварителна диагностика на корабните механизми и системи. Избира подходящи измервателни и контролни инструменти и приспособления, калиброва ги,  прецизно измерва съответните величини и параметри, като ги анализира и документира.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква