Каталог на компетенции

Рационално и безопасно управление на превозното средство

Специфична

Описание

Управлява преводното средство безопасно и с поведение, което не застрашава здравето и живота на участниците в движението, не съдава затруднения и опастност за движението, не причинява имушествени вреди и опазва околната среда. Спазва правилата за безопастно движение и управлява превозното средство, съобразявайки се с особеностите на пътя и изискванията за оптимален разход на гориво. Предвижда и разпознава опастните ситуации в пътното движение, преценява тяхната сериозност и реагира адекватно при възникването им.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква