Каталог на компетенции

Грижа за техническото състояние на превозното средство

Специфична

Описание

Извършва системен и прецизен контрол на техническото състояние на превозното средство с грижата на добър стопанин. Правилно оценява годността и  безопасността на механизмите, детайлите, агрегатите и оборудването на МПС. Открива технически неизправности, които създават риск за безопасното движение и предприема съответните надеждни мерки за тяхното отстраняване. Участва отговорно и с повишено внимание в техническо обслужване на превозното средство и извършва прецизен контрол на качеството по извършените ремонтни операции, изписването и влагането на предписаните за ремонта резервни части. Извършва системно, качествено и безопасно почистване и смазване на детайли и механизми, прилага в правилна технологична последователност безопасен демонтаж и монтаж на възли и детайли по превозното средство.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква