Каталог на компетенции

Справяне с проблеми

Преносима

Описание

Анализира проблеми и затруднения, като определя кои са важните аспекти, намира причините за възникването им и предлага подходящи варианти за справяне с тях.Прогнозира потенциалните рискове и проблемни ситуации, своевременно предприема изпреварващи и ефективни мерки за тяхното избягване, преодоляване или минимизиране. Оценява алтернативите и избира работещите и подходящи от гледна точка на целите и ресурсите решения при разрешаване на проблеми.

Бизнес процеси

  • Административно обслужване
  • Маркетинг
  • Сервизно обслужване
  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква