Каталог на компетенции

Работа с товари във водния транспорт

Специфична

Описание

Изпълнява компетентно и прецизно товарните операции в съответствие с товарния план, правилата за безопастност и с инструкциите за експлоатационно обзавеждане и ограниченията на кораба за подреждане на товари. Полага системни грижи за опазване на товарите по време на рейс и товаро-разтоварни дейности.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква