Каталог на компетенции

Поддръжка на кораба в мореходно състояние

Специфична

Описание

Спазва основните изисквания и процеси за осигуряване на безопасно корабоплаване, опазване на човешкия живот и околната среда. Поддържа корпуса, устройствата, механизмите и системите в съответствие с приложимите международни и национални изисквания. Осигурява и поддържа водонепроницаемостта на кораба в съответствие с добрата морска практика.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква