Каталог на компетенции

Носене на безопасна ходова навигационна вахта

Специфична

Описание

Приема, предава и напуска вахта отговорно и в съответствие с приетата практика на корабната компания и процедурите предвидени в STCW. Води постоянно и надлежно наблюдение. Разпознава своевременно препятствия, плаващи и други обекти, сигнали и съответните направления към тях в градуси и четвърти. Поддържа зададения курс в допустими граници, отчитайки района на корабоплаване и преобладаващото състояние на морето. Предприема необходимите действия за обезпечаване на безопасното и успешно маневриране на кораба.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква