Каталог на компетенции

Наблюдателност

Преносима

Описание

Целенасочено, активно, задълбочено, устойчиво (без да се разсейва) съсредоточава вниманието си върху различни обекти от реалността. Запазва концентрация за продължителен период от време върху отделни обекти и безпроблемно превключва и фокусира вниманието си от един обект на друг. Бързо разпознава и отличава типа обекти, техни отделни признаци, характеристики и детайли. Способен е да изпълнява поставената задача надеждно и ефективно, като отделя внимание и съобразява всички аспекти, независимо колко детайлни са те.  Поддържа бдителност, проявява съобразителност, бързина и адекватна реакция при промени и отклонения в параметрите на наблюдаваната среда, сигнали, показания на индикатори, уреди и пр. Способен е да открива различия, дефекти, повреди и грешки.

Бизнес процеси

  • Административно обслужване
  • Маркетинг
  • Сервизно обслужване
  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква