Каталог на компетенции

Подготвяне на палубно оборудвани

Специфична

Описание

Стриктно подготвя палубното оборуднане в съответсвие с изискванията и нормите за безопасно плаване. Проверява, обезопасява и обработка широк асортимент от палубни съоръжения, включително водонепроницаеми морски врати, люкове, лебедки, помпи, колчета, фереджета, портални лайсни, закачалки, въртящи се капаци, котви, котви и болтове. Организира разположението на оборудването на указаните места и спазва изискванията за обезпечаване на тяхното количество, достъпност и наличност на борда на кораба. Подготвя спасителните  лодки на кораба преди заминаване, осигурява тяхната пълна функционалност в случай на извънредна ситуация, спазва регулаторните инструкции за спасителните лодки на кораба

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква