Каталог на компетенции

Почистване на кораба

Специфична

Описание

Почиства и измива палубата на кораба изрядно и в съответствие с корабните инструкции и дадените му указания. Премахва  излишната сол и вода, за да се избегне окисляване. Почиства корабните помещения, като използва подходящи почистващи материали в съответствие с екологичните разпоредби. Своевременно открива и премахва ръжда по кораба със съответните надежди средства, боядисва  прецицно елементи от корпуса и съоръжения на кораба  с цел надеждно отстраняване на окислителния процес.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква