Каталог на компетенции

Работа с корабни съоръжения

Специфична

Описание

Прецизно изпълнява операции и коректно асистира при работа с корабни технически съоръжения, като котвено, влекално, вързално, лодъчно устройство, баластна система на кораба, товароподемна техника и др. Спазва стриктно технологичните инструкции и правилата за безопасност.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква