Каталог на компетенции

Работа с технологична и отчетна документация за водопроводни дейности

Специфична

Описание

Работи точно и професионално по и с необходимата информация от проекти, планове, скици и чертежи при изработката, монтажа и поддръжката на ВиК инсталации. Изготвя периодично отчети за извършената работа и вложените материали, количествени сметки за извършени услуги и др. документи свързани с дейността си, както и документи за узаконяване на водомери като спазва нормативните изисквания.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква