Каталог на компетенции

Работа с техническа, технологична и отчетна документация в автобусния превоз

Специфична

Описание

Правилно разчита, комплектова, поддържа, съхранява и използва по предназначение (чете, разбира, попълва, прилага в работата си, своевременно отчита) изискваната техническа, технологична и отчетна документация, касаеща техническата пригодност на превозното средство, пътните листове, разписанията, финансово-отчетни и др. документи. Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да чете, разбира и комуникира ефективно в работна ситуация (международни превози).

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква