Каталог на компетенции

Работа с техническа документация за селскостопански машини

Специфична

Описание

Правилно разчита чертежи и схеми на превозни средства използвани в земеделието и прилежащото им механично селскостопанско оборудване, като използва познанията си във връзка с функционирането им. Проследява, координира и осигурява наличност на материалите за поддръжка на наличните машини и съоръжения, като своевременно попълва заявки за инструменти и материали и води необходимата отчетна документация в съответствие с изискванията. Своевременно се запознава в детайли с наръчниците за безопасна експлоатация на съответния вид трактор.

Бизнес процеси

  • Поддръжка на машини и съоръжения