Каталог на компетенции

Прецизност

Преносима

Описание

Цялостно и точно извършва задачите, заедно с всичките им детайли и аспекти, независимо колко малки са те. Стриктно и в съответствие с изискванията изпълнява поставените задачи. Точно и коректно извършва дейностите като се придържа към стандартите и правилата.  Изпълнява работните задачи акуратно и цялостно, заедно с всичките им детайли и аспекти.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Производство
  • Транспорт, логистика и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква