Каталог на компетенции

Визуален контрол на заваръчния шеф

Специфична

Описание

Оценява точно спазването на изискванията към шева (ширина, форма, гладкост и др.) Проверява визуално за наличие на геометрични несъвършенства. Измерва с шаблон катета и дебелината на шева. Коригира самостоятелно несъвършенства от типа на: пори, шлакови включения, подрези, прекомерна изпъкналост, вдлъбнатост и др.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква