Каталог на компетенции

Спомагателни дейности и заготовка на детайли

Специфична

Описание

Постига високо качество на извършваните работи, като прави основни пресмятания по размерни вериги, допуски и сглобки. Стриктно спазва технологичните изискванията при очертаване, оразмеряване и разчертаване на детайли по шаблон. Извършва прецизно необходимата подготовка на краищата за заваряване. Изпълнява спомагателни подготвителни операции с помощта на металообработващи инструменти. Постига качествено изпълнение на поставените задачи, като разчертава и центрова прецизно отвори за скрепителни винтове и щифтове и разчертава и изрязва заготовки от различни видове стомана. Извършва правилен монтаж и прихващане на заваряваните детайли в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура.  Почиства заварения шев в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква