Каталог на компетенции

Рязане

Специфична

Описание

Прави прецизни разрези като следи внимателно за липса на отклонения от зададените размери и липса на изкривявания. Поддържа в изправно състояние уредите, с които работи като спазва съответните процедури на регулярна база. Следва стриктно изискванията за техническа експлоатация на уредите за рязане, с които работи.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква