Каталог на компетенции

Рационално и безопасно управление на автобуса

Специфична

Описание

Управлява преводното средство безопасно и с поведение, което не застрашава здравето и живота на пътниците, другите участници в движението, не създава затруднения и опасност за движението, не причинява имуществени вреди и опазва околната среда. Спазва правилата за безопасно движение и управлява превозното средство, съобразявайки се с особеностите на пътя и изискванията за оптимален разход на гориво. Остава концентриран, фокусиран и бдителен през цялото време и реагира бързо и правилно в случай на неочаквани събития.  Предвижда и разпознава опасните ситуации в пътното движение, преценява тяхната сериозност и реагира адекватно при тяхното преодоляване.  

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква