Каталог на компетенции

Работа със специализиран софтуер

Специфична

Описание

Работи със софтуер за конструиране на нови изделия от текстил, като използва иновативни софтуерни решения в областта и индустрията. Обучава колеги за работа със софтуера, като периодично актуализира знанията и уменията си.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква