Каталог на компетенции

Контрол на качеството на облеклото

Специфична

Описание

Контролира качеството във всеки етап от производството, като проверява спазени ли са техническите изисквания за качествено изпълнение на технологичните операции спрямо съответния модел на облекло от текстил. Открива своевременно и коригира точно дефекти по материалите и грешки от конструктивен и технологичен характер.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква