Каталог на компетенции

Нормиране на изделието

Специфична

Описание

Изчислява оптималните разходи на материали и труд необходими за изработката на даден модел облекло като прилага методите и средствата за нормиране. Разработва разходни норми на използваните материали като използва методите за рационално подреждане на кройки. Изчислява точно параметрите на поточната линия и съставя прецизно подов план в съответствие с наличния машинен парк.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква