Каталог на компетенции

Изработка на шаблон и технологична карта

Специфична

Описание

Изчертава, изработва, маркира и центрова качествено шаблони за скрояване на всички детайли на изделието, като спазва технологичните изисквания. Разработва качествено технологична карта за производство спрямо различните видове технологии, спазвайки стриктно  технологичната последователност и изисквания за изработване на различни облекла (по конфекционен начин, по поръчка и др). Отстранява своевременно допуснати грешки от конструктивен и технологичен характер. Рационално подрежда операциите и манипулациите за качествено изработване на облекло от текстил.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква