Каталог на компетенции

Технологично скициране, конструиране и моделиране

Специфична

Описание

Разчита успешно скиците на различни модели облекло от текстил. Определя точно броя на детайлите на изделието и конструктивните им особености, като прилага технологичните изисквания за проектиране на видовете облекло. Проверява внимателно  конструктивните чертежи, с цел съответствие на моделите. Уточнява мястото, формата и големината на детайлите, спазвайки технологичната последователност на операциите за изработване на съответния вид облекло. Чертае основни конструкции и моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло от текстил, размножава детайлите по размери и ръстове като прилага точно правилата за конструиране, методите за моделиране и размножаване. Избира основна конструкция и прилага коректно и точно правилата за трансформация спрямо моделните разработки.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква