Каталог на компетенции

Технология на работа с кроячна и шевна техника

Специфична

Описание

Изпълнява качествено кройки на различни модели облекло от текстил, като използва правилно и по предназначение кроячна техника. Работи прецизно с основните видове шевни машини и извършва елементарни регулировки, за да осигури качествено изпълнение машинните шевове. Стриктно следи процесите на кроене и шиене спрямо технологичните изисквания, за да осигури навременно разпознаване и определяне на евентуални дефекти. Изпълнява качествено операциите по подлепване и гладене като работи и с основните видове съоръжения за топлинна обработка на облекло и лепене в съответствие с технологичните изисквания. Прилага и поддържа оптимален режим на работа на съоръженията за подлепване и влаго-топлинна обработка. При работата с различни машини и оборудване спазва стриктно изискванията за безопасност.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква