Каталог на компетенции

Инициативност

Преносима

Описание

Изпробва нови подходи на работа, като при появила се непозната задача активно предприема действие. Проявява прагматичен подход, когато разрешава работни предизвикателства - търси реално приложими решения. Идентифицира варианти за оптимизиране на различни аспекти от работата, като анализира изпълнението на всекидневните задачи и търси активно нови начини за работа.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Производство
  • Транспорт, логистика и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква