Каталог на компетенции

Влаготоплинна обработка на облекло

Специфична

Описание

Обработва бързо и качествено текстилни изделия и облекла, като глади съответните детайли от различни по състав текстилни материали според технологията. Подбира параметри за влаготоплинна обработка на изделието в съответствие с технологичните изисквания.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква