Каталог на компетенции

Грижа за пътниците

Специфична

Описание

Разбира и приема безопасността и комфорта на пътниците за основен приоритет. Следва стриктно установените в предприятието стандарти за качествено обслужване на пътниците. Своевременно предоставя на пътниците правилна и коректна информация, по учтив и съобразен с изискванията на професионалната етика и бизнес етикет начин. Оказва съдействие и контролира безопасното разполагане, подреждане и укрепване на пътническия багаж. Проявява внимание, толерантност, разбиране и подпомага пътниците със специални потребности и увреждания

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква