Каталог на компетенции

Репарации на облекло

Специфична

Описание

Подбира подходящи шевни материали, като  съобразява текстила и вида на изделието, което се изработва. Прави прецизни репарации на облекло на машина, като пришива кръпки, поставя подсилващи детайли, скъсява и подгъва облекла, сменя ципове на облекла.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква