Каталог на компетенции

Работа с шевни машини

Специфична

Описание

Използва по предназначение различни шевни машини, съоръжения за влаготоплинна обработка (ютии, преси за гладене и подлепване) за изработка на текстилни изделия. Поддържа шевната машина, като при необходимост долива масло. Вдява различни видове конци и ги регулира спрямо особеностите на различните видове шевни машини. Спазва стриктно правилата и процедурите за експлоатация и безопасност на машините, с които работи.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква