Каталог на компетенции

Ръчна изработка на детайли

Специфична

Описание

Подшива бързо и качествено подгъви, копчета и извършва други ръчни операции като подбира подходящи ръчни инструменти, приспособления за изработката на даден детайл и съобразява работата си спрямо спецификите на влаганите материали и изискванията по задание. Прави прецизни подгъви, като умело прилага различните начини за оформянето им. Обшива и прорязва илици съобразно размера на копчетата. Почиства внимателно изделието (шевовете) от конци.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква