Каталог на компетенции

Опаковане и товаро разтоварване на готови мебели

Специфична

Описание

Прецизно и точно опакова готовите мебели в съответствие с правилата и изскванията за опаковане на готова продукция. Стриктно изпълнява правилата за товарени и разтоварване на готовите мебели при изпълнение на поръчки.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква