Каталог на компетенции

Работа с техническа и технологична документация при изработка на мебели

Специфична

Описание

Успешно разчита техническа и технологична документация и изработва мебели и елементи на мебели по чертежи, скици, макети и прототипи. Подготвя необходимите детайли за работа, като спазва точно параметрите по техническата документация.  

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква