Каталог на компетенции

Изработка и сглобяване на мебели

Специфична

Описание

Изработва различни несложни мебели/детайли на мебели по задание като бързо и точно обработва материали, сглобява елементи, детайли и други необходими действия според технологията, стандартите, изискванията. Следва стриктно получените указания, съществуващите в компанията политики и процедури касаещи сглобяване на мебелите. Планира работата си според технологичната последователност за изработка на съответното изделие. Извършва коректно повърхностна обработка на изделието, като нанася ръчно защитно декоративни покрития съобразно предназначението им.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква