Каталог на компетенции

Качество при изработка на мебели

Специфична

Описание

Изработва мебели от дърво, като  за целта спазва точно стандартите и изискванията за качество. Периодично проверява отговаря ли работата му на изискванията и на зададените техническите показатели за качество. При необходимост нанася корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква