Каталог на компетенции

Работа с машини и инструменти за производство на мебели

Специфична

Описание

При изработката на мебели от дървесина ефективно борави с различни електрически и ръчни инструменти и машини съобразно техните технически характеристики и режим на работа. Преценява и подбира какви инструменти и оборудване е необходимо да използва за изработката/ремонта на мебели от дървесина. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква