Каталог на компетенции

Обработка на дървесина и плочи

Специфична

Описание

Бързо и точно разпознава и подбира подходящи материали за изработката/ремонта на мебели от дървесина, като съобразява изискванията към конкретното изделие  и характеристиките на съответния материал. Извършва първично разкрояване на дървесина и плочи, като следи за качествено изпълнение. Бързо и прецизно подава за обработване, поема и подрежда на фигури обработените детайли от масивна дървесина и плочи. Подготвя и обработва дървесината за работа, като я измерва, кубира, маркира, шлифова според изискванията. Извършва спомагателни дейности при облицоване на плочи и подрежда дървения материал на фигури, като следи за качествено изпълнение.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква