Каталог на компетенции

Работа с готова продукция

Специфична

Описание

Прецизно и точно етикира и опакова сладкарските изделия и полуфабрикати в съответствие с правилата и изискванията. Стриктно изпълнява правилата за експедиране на сладкарски изделия и полуфабрикати при изпълнение на поръчки.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква