Каталог на компетенции

Изработка на сладкарски изделия

Специфична

Описание

Замесва сладкарски теста, спазвайки рецептурата, реда за влагане на продуктите и технологичните параметри и показатели за всеки вид тесто. Прилага различни техники за формиране на изделието, като разстила, заглажда, разслоява, щампова, ръчно оформя. Изработва сочни сладкарски изделия, като обработва повърхностите на основата – залива, тунква, панира. Зафилва сладкарски основи, като напоява със сироп, нанася крем, пълнежи от мармалад. Изпълнява съгласно разписаните инструкции и специфичните изисквания за приготвяне на сухи сладкарски изделия. Спазва изискванията за съчетаването на продуктите, свързани с пропорции, съвместимост на вкусове, цветове, форми, последователност на операциите и др. Оформя външния вид на продукта. Окачествява органолептично и физико-химично готовата продукция. Внимателно и прецизно оформя художествено и декорира повърхността на изделието, като поставя декоративни композиции от елементи и фигури върху горната или страничната повърхност на основи, стилизира растителни и животински елементи, вмъква текст във фигурални композиции и рисува и изписва с четка или корнет фигури и надписи.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква