Каталог на компетенции

Замесване и обработка на тесто

Специфична

Описание

Замесва тесто, съгласно рецептурата на изделието и указаните в технологичната инструкция показатели за температура и влажност на тестото, време на замесване и други показатели. Избира и осигурява подходящи условия и време за съзряване на замесеното тесто. Преценява своевремено готовността на тестото и го изважда от тестомесачната машина. Разделя замесеното тесто на късове, като следи за точно определена маса и окръглява тестените късове. Обработва тестените късове, като им придава необходимата форма съгласно изискванията. В зависимост от вида на изделието поставя подходящи пълнежи по време на формирането. Правилно преценява готовността на ферментиралото тесто като своевременн го изважда от съоръжението. Подготвя изделия за термична обработка според технологичната спецификация, като се старае да им придаде естетически външен вид и прилага внимания към детайла -намазва повърхността с разбити яйца или други разтвори, поставя поръски, прави нарези или маркировка на изделието. Зарежда с тесто съоръженията за топлинна обработка като спазва изискванията за капацитет, вместимост и време на обработка.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква