Каталог на компетенции

Ремонт на инструменти, приспособления и машини

Специфична

Описание

Открива своевременно повреден или износен елемент на изделие в процеса на работа. Разглобява изделието в технологичен порядък, в съответствие с техническата документация. Внимателно почиства, промива и подготвя изделието и /или инструментите за ремонт. Ремонтира изделието до степен на способност, маркира, консервира, подрежда и сортира отремонтиран детайл, възел, механизъм с грижата на добър стопанин и в съответствие с всички технически предписания. Прави коректен избор на инструменти, уреди и приспособления за монтаж и настройване. Качествено подготвя за монтаж ремонтиран детайл, възел, механизъм. Сглобява изделието в технологичен порядък. Прави проверка на експлоатационната годност на изделието след ремонта според предписанията.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква