Каталог на компетенции

Работа с инструменти и металорежещи машини

Специфична

Описание

Работи качествено и в съответствие с техническите си познания, като използва универсални металообработващи машини и инструменти ( пили, шмиргели бормашини стъргателни машини и приспособленията към тях). Изпълнява трудовите задачи като избира подходящи ръчни (измервателни инструменти, калибри, шаблони, еталони), механични и електромеханични инструменти в зависимост от конкретното изискване и задание. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква