Каталог на компетенции

Изпълнение на ръчни операции

Специфична

Описание

Изработва изделия като подготвя различни видове заготовки, обработва различни по вид, форма и начин на получаване материали и спазва стриктно технологичната последователност на работа  и заложените инструкции.   Измерва, отчита и сравнява размери, допуски, отклонения от форма и разположение и грапавост, като следва стриктно техническата документация. Контролира точността на изделието като спазва установените стандарти. Демонтира инструменти за заточване, ремонт, текущ контрол и обслужване на производствен цикъл. Изработва шлосерската част на калибри, шаблони, точни измерватели уреди и различни инструменти и приспособления.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква