Каталог на компетенции

Обработка на метални и неметални материали

Специфична

Описание

Работи с познанията си за свойствата на материалите като ги използва по най-подходящ и ефективен начин. Прилага различни техники за обработка на материалите според вида им, състава и свойствата. Обработва метални и неметални материали – пластмаси, абразиви и др. като избира най-подходящия и ефективен начин според очаквания резултат. Работи с черни и цветни метали и сплави, като следва стриктно технологичните изисквания и инструкции за работа и обработка. Избира подходящите смазващи и охлаждащи течности и спазва всички обозначения на материалите съгласно стандартите за качество в областта. 

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква